لوازم جانبی میکروسکوپ

لوازم جانبی میکروسکوپ

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

لوازم جانبی میکروسکوپ

لوازم جانبی میکروسکوپ که به منظور تعویض و یا استفاده در دستگاه کاربرد دارد شامل :
لنز چشمی -لنز شی- جعبه جای لام-لامپ میکروسکوپ-فیلتر دارک فیلد-کاور میکروسکوپ - منبع نورسرد - مکانیکال استیج